Rengimiz yerine geldi.

December 12, 2013

Kurumsal kimliğimizi kendimiz kadar renkli, dinamik ve etkileyici (öhöm öhöm) bir hale getirdik. Verdiğimiz çok yönlü ‘bütünleşik pazarlama iletişimi’nin her ayağının farklı bir renk kattığı ve daha etkileşimli olduğu yeni bir yapıya kavuştuk. Artık bir arada çalışmayı, sosyal medyanın mavisini, B2B Marketing’in yeşiliyle buluşturmayı daha çok seviyoruz.

Newsletter Subscription